728 x 90

بلومبرگ: ۳کشور اروپایی در کنار قلدری رژیم ایران

سه  کشور اروپایی - عکس از آرشیو
سه کشور اروپایی - عکس از آرشیو

خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه اول شهریور نوشت: ۳کشور اروپایی مدعی هستند که از نهادهایی دفاع می‌کنند که جهان را امن‌تر می‌سازد اما در عین‌حال می‌خواهند به‌رژیم ایران اجازه دسترسی به تسلیحات بیشتر داده شود که جهان را نا امن‌تر می‌کند.

بلومبرگ افزود: اروپا کار شیطانی‌تر را در رأی ندادن به تمدید تحریم‌های ایران انتخاب کرده است. تحت عنوان چند جانبه‌گی، فرانسه، آلمان و انگلستان جهان را نا امن‌تر کرده‌اند. این سه کشور در انتخاب کردند که در کنار قلدری رژیم ایران قرار گیرند. این سه کشور معروف به ئی۳ طی اطلاعیه‌یی گفتند می‌خواهند بنیاد چند جانبگی را حفظ کنند.

آنها می‌توانستند وزن سیاسی خود را پشت آمریکا بیاورند و از تمدید تحریم تسلیحاتی حمایت کنند تا حداقل به چکاندن ماشه کشیده نشود.