728 x 90

بلومبرگ: بحران گاز ایران به ناآرامی در استان خراسان رضوی می‌افزاید

بحران گاز در ایران
بحران گاز در ایران

بلومبرگ در گزارشی به تاریخ پنجشنبه ۲۹دی به بررسی بحران گاز در ایران پرداخته و می‌نویسد: «ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور تندرو رژیم ایران، با انتقادات تازه‌ای به‌خاطر بحران گاز در یک مرکز سنتی حمایت مواجه شده است. این امر بر تنشهای فزاینده در ارتباط با سرکوب وحشیانه مداوم وی علیه اعتراضات ضددولتی افزوده است».
بلومبرگ در ادامه گزارش خود با اشاره به تظاهرات دهها هزار نفری در استان خراسان رضوی در روز شنبه می‌نویسد: «روز شنبه، دهها هزار نفر از ایرانیان در استان خراسان رضوی پس از قطع تحویلدهی گاز که مردم خانه‌های خود را گرم کنند بدون گاز ماندند.
ویدئوهای تأیید نشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم شهر تربت‌جام در اعتراض به قطع گاز اعتراض می‌کنند، نشانه‌ای از افزایش عدم محبوبیت برای نظام حاکم در حالی که این نظام در تلاش برای سرکوب گسترده‌ترین چالش مردمی برای اقتدار خود از زمان انقلاب ۱۹۷۹ است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f2e14909-6cb8-45ff-a814-0a891748a36a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات