728 x 90

قیام تشنگان - شماره ۱۴

بستن جاده‌های مواصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد به‌منظور ممانعت از امدادرسانی به نیروهای سرکوبگر

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام تشنگان - شماره ۱۴

بستن جاده‌های مواصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد به‌منظور

ممانعت از امدادرسانی به نیروهای سرکوبگر

 

شامگاه شنبه دوم مردادماه دهمین شب قیام، جوانان شورشگر در پاسخ به فراخوان رهبر مقاومت ایران، در شهرهای بپا خاسته برای ممانعت از امدادرسانی نیروهای سرکوبگر، جاده‌های مواصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف آباد، قزوین، کرج (جاده محمد شهر به کیانمهر) و مشهد را با آتش مسدود کردند.

 

جوانان شورشی همزمان با بستن جاده‌ها شعارهایی نظیر «خوزستان حمایتت می‌کنیم»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه و زنده باد رجوی» سردادند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳مرداد۱۴۰۰ (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

-بستن جاده‌های مو اصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد - 0

ماهشهر - بستن جاده ماهشهر برای ممانعت از ارسال نیروی کمکی برای سرکوب مردم ماهشهر - ۲مرداد۱۴۰۰

-بستن جاده‌های مو اصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد - 1

الیگودرز - بستن جاده الیگودرز به اصفهان توسط جوانان شورشی - ۲مرداد۱۴۰۰

-بستن جاده‌های مو اصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد - 2

سرباز (سیستان و بلوچستان) - بستن جاده سرباز کلات در حمایت از قیام مردم خوزستان - ۲مرداد۱۴۰۰

-بستن جاده‌های مو اصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد - 3

قزوین - بستن جاده قزوین تاکستان در حمایت از مردم خوزستان - ۲مرداد۱۴۰۰

-بستن جاده‌های مو اصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد - 4

کرج - بستن جاده ماهدشت در حمایت از قیام مردم خوزستان - ۲مرداد۱۴۰۰

-بستن جاده‌های مو اصلاتی در ماهشهر، الیگودرز، سرباز، نجف‌آباد، قزوین، کرج و مشهد - 5

مشهد - بستن جاده مواصلاتی مشهد در حمایت از قیام خوزستان - «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» - ۲مرداد۱۴۰۰

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fc968dc1-7e7c-4004-b0c2-0c65a2c7f876"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات