728 x 90

بستری شدن ۶۰۰تن از هموطنان در سیستان و بلوچستان بر اثر آلودگی هوا

آلودگی هوا در سیستان و بلوچستان - عکس از آرشیو
آلودگی هوا در سیستان و بلوچستان - عکس از آرشیو

آلودگی هوا در بیمارستان بستری شده‌اند. توفان و آلودگی هوا به‌علت خشک شدن تالاب بین‌المللی هامون تاکنون خسارات بسیاری در منطقه از قبیل خالی شدن روستاهای مرزی از سکنه، بیماریهای چشمی و تنفسی و انسداد راه‌های مو اصلاتی را موجب شده است تا جایی که باقر حسینی، عضو مجلس ارتجاع عتراف کرد ” به‌علت توفانهای شدید، این منطقه در حال مدفون شدن زیر شنهای روان است.“

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات