728 x 90

بروکسل - تظاهرات یاران شورشگر همزمان با اجلاس وزیران شورای اروپا

بروکسل - تظاهرات یاران شورشگر
بروکسل - تظاهرات یاران شورشگر
  • بروکسل - تظاهرات یاران شورشگر همزمان با اجلاس وزیران شورای اروپا.
  • تأکید هموطنان بر اخراج مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها از اروپا و بستن سفارتخانه‌ها و سایر مراکز جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندی.
  • مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها با پوشهای دیپلماتیک، خبرنگاری، تجاری و مذهبی باید محاکمه و مجازات و اخراج شوند.
  • پناهندگی و شهروندی مأموران و مزدوران باید لغو شود.