728 x 90

تظاهرات دانشجویان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

روز دوشنبه ۱۰دی (۳۱دسامبر) دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر مراکز دانشگاهی در همبستگی با دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و در اعتراض به کشته شدن دانشجویان در سانحه مرگبار اتوبوس، در میدان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند. انبوه نیروهای سرکوبگر از گارد ضدشورش و لباس‌شخصیها به‌طور فشرده در محل مستقر شده بودند تا مانع گسترش این حرکت اعتراضی شوند. دانشجویان شعار می‌دادند: نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، نه تهدید نه زندان دیگر فایده ندارد، مرگ بر دیکتاتور. آدمکشان لباس‌شخصی به قصد پراکنده ساختن مردم آنها را مورد حمله قرار دادند و به سوی آنها گاز اشک‌آور پرتاب کردند. مردم با شعار بی‌شرف بی‌شرف به مقابله با آنها پرداختند. تظاهر کنندگان خواستار برکناری ولایتی، رئیس هیأت‌امنای دانشگاه که مشاور خامنه‌ای است، شدند.

از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه آزاد در تهران برای سومین روز متوالی دست به اعتراض زدند. آنان خیابان اصلی دانشگاه را بستند. این در حالی است که عوامل اطلاعاتی موسوم به «حراست» از شب قبل برای جلوگیری از تجمع دانشجویان دور میدان دانشگاه را حصار کشیده بودند. دانشجویان خودرویی که عوامل مسلح رژیم در آن بودند را متوقف کردند.

مقاومت ایران به دانشجویان و جوانان و زنان شجاعی که در میدان انقلاب و دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دست به اعتراض زدند درود فرستاد و عموم مردم به‌ویژه جوانان دلیر را به پشتیبانی از آنها فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰دی ۱۳۹۷(۳۱دسامبر ۲۰۱۸)