728 x 90

براندازی و وظایف جنبش دانشجویی

این روزها میهنمان در روزهای سرنوشت‌سازی به‌سر می‌برد. از یک‌سو که یک نظام منحط از نفس افتاده و از طرف دیگر توده‌های به‌جان آمده که به خیابان آمده‌اند تا حق خود را بگیرند.

یکی از این اقشار معترض دانشجویان میهنمان هستند دانشجویانی که در سابقه تاریخی خود نبرد با دو دیکتاتوری را دارند.

بی‌دلیل نبود که لقب دانشگاه سنگر آزادی که در بهمن ۵۷ بر سر زبانها افتاد چرا که دانشگاهها در دیکتاتوری پهلوی همواره جلودار جنبشهای ضددیکتاتوری بوده‌اند.

فراموش نباید کرد از دل همین دانشگاهها سازمانهای انقلابی و حرفه‌ای در آمد که بساط عافیت‌نشینی و تسلیم و سازش با دیکتاتوری شاه را برهم زد.

اما حالا در شرایطی این پیام را می‌دهد که به راند آخر مبارزه با دیکتاتوری رسیده‌ایم و تمام راهها جز سرنگونی برای او بسته است.

و باید دید که دانشجویان در این شرایط سرنوشت‌ساز چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

دانشجویان آگاه‌ترین و روشن‌فکرترین قشر اجتماعی محسوب می‌شوند. نقش این قشر پیشرو هدایت جنبش مردمی و متمرکز کردن شعارها و مطالبات مردم روی اصل نظام است. دانشجویان می‌دانند که مشکل جامعه ایران سوء‌مدیریت در این وزارتخانه یا این اداره و آن کارخانه نیست و مشکل حتی عدم تخصص و نا کارآمدی مدیران و کارگزاران حکومتی نیست.

مشکل دقیقاً سیاسی است. مشکل در وجود یک حاکمیت فاسد و جنایتکار حاکم است که به‌دلیل ماهیت ضدایرانی و ضدتاریخی‌اش قادر به حل کوچکترین مشکلات جامعه نیست.

به‌همین دلیل فعالیتهای دانشجویی می‌تواند در این دوران روی این موارد متمرکز شود:

- تشکیل کانونهای شورشی در دانشگاهها

- افشای توطئه‌های حکومتی در دانشگاهها برای به انفعال کشاندن دانشجویان مانند

ـ رواج مواد مخدر در بین دانشجویان

ـ برگزاری جلسات با سخنرانی عناصر حکومتی از هر دو باند

- مقابله با ایجاد فضای رعب در دانشگاهها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی و پخش اعلامیه‌های روشنگرانه و شعارنویسی ضدحکومتی

- دانشجویان می‌توانند با اعلام همبستگی درخیزشهای اقشار مختلف نقشی تاثیر‌گذار داشته باشند

مانند قیام دیماه ۹۶ که با شعار تاریخی اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!

- پرونده یکی از کثیف‌ترین حقه‌های حکومتی به اسم سراب اصلاحات و اعتدال را بستند.

- دانشجویان می‌توانند همچنین اعتراضات و خیزشهای مردمی را در پیوند با مقاومت سراسری در جهت براندازی ارتقاء دهند

در این صورت دانشگاه به نقش تاریخی خود در براندازی و پایان حکومت ولایت فقیه قیام می‌کند و همگام با مقاومت و تنها آلترناتیو ملی مهر پایانی بر دیکتاتوری ولایت فقیه خواهد زد.