728 x 90

بحران کمبود کلاس

در حالی که چند روزی بیشتر به بازگشایی مدارس باقی نمانده است، «کمبود کلاس» هم‌چنان بحران جدی و یکی از موانع اساسی رشد و پرورش آینده‌سازان کشور می‌باشد.  

روز یکشنبه ۱۰شهریور ۹۸ یک عامل حکومتی در قزوین از نیاز ۱۷۵۰کلاس درس به مقاوم‌سازی و ۱۳۴۰کلاس به تخریب و بازسازی خبر داد. هم‌زمان مدیر آموزش و پرورش رژیم در بروجرد نیز با بیان اینکه بیش از ۴۰۰فضای آموزشی در این شهرستان نیاز به توجه جدی دارد، گفت ۶۰درصد مدارس بروجرد فرسوده هستند.

برای این‌که تصور نشود تهران و شهرهای بزرگ با معضل «کمبود کلاس» روبرو نیستند، نگاهی کنیم به صحبت‌های یک نماینده مجلس ارتجاع که می‌گوید: «استان تهران علیرغم آنکه ۵۱درصد درآمد مالیاتی را دارد به لحاظ سرانه آموزشی، بافت فرسوده و مدارس غیراستاندارد در زمره محرومترین استانها قرار دارد به طوری که در برخی مناطق کلاس‌های درس در کانکس برگزار می شود»!

این نماینده رژیم البته نمی‌گوید درآمدهای مالیاتی مردم خرج سرکوب و تروریسم و ساخت بیمارستان در آفریقا برای جنگ‌افروزی می‌شود.

او خوب می‌داند، اما نمی‌گوید آن سوی کلاسهای متراکم چندشیفته در کانکس و بخش عمده همین درآمدهای مالیاتی که از جیب مردم ربوده می‌شود، صرف ساخت مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین بیمارستان در عراق می‌شود تا راه جنگ‌افروزی بسته نشود.

بله! انتظار بهبود مدارس و کلاس‌های درس در نظام غارت و سرکوب، سودایی خام و نافرجام در مسیر منافع نظام آخوندی است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6addde2f-2899-4ec4-bb13-6e7a9a3ad8e0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات