728 x 90

بحران سالمندی در حاکمیت بحرانی آخوندها

بحران سالمندی در ایران
بحران سالمندی در ایران

آخوندهای حاکم بر میهن، در تولید «بحران» نابغه هستند، آخوندها می‌توانند هر مسأله ساده و پیش‌پا افتاده‌ای را در چشم به‌هم زدنی به یک بحران تبدیل کرده و جامعه را به بن‌بست بکشانند. یکی از آن مسائلی که مبتلابه هر جامعهٔی است و تقریباً تمامی کشورهای جهان که حاکمیت نسبتاً متعارفی دارند، آن را به درجاتی حل کرده‌اند از جمله مسأله «سالمندی و پیری» است که برای حل آن؛

سن اشتغال را متناسب با ضریب پیری و جوانی مردم، پیوسته تغییر می‌دهند،
سطح دستمزدها و بیمه بازنشستگی را هم متناسب با همان عامل پیری و از کارافتادگی، تنظیم می‌کنند تا شهروندان پس از عمری کار کردن، در پیری به مشکل برخورد نکنند،
و نهایتاً برای سالمندان، امکانات ویژه‌یی در نظر گرفته شود تا کسانی که عمری را برای گردش امور طبیعی جامعه زحمت کشیده و جوان خود را به پای آن ریخته‌اند، در سالمندی و از پا افتادگی، حرمت و سپاس‌شان به‌جای آورده شود.

با این مقدمات به ایران خودمان برگردیم و وضعیت سالمندانمان را در دیکتاتوری فاسد آخوندها ببینیم. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۳۰، یک‌سوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهد داد؛

جمعیتی که نظام سلامت، بیمه و غیره ندارد.

جمعیتی که حتی بازنشستگانش هم از دریافت مستمری مناسبی که «حق» قانونی آن‌هاست محروم هستند. تظاهرات هر روزه بازنشستگان در خیابانهای شهرهای مختلف میهن، گواه درستی این ادعاست.

در همین آمارهای رسمی که روزنامه حکومتی آرمان امروز بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، نوشته شده: وضعیت زندگی و معیشت سالمندان زن از سالمندان مرد نامناسب‌تر است. با توجه به تعداد سالمندان در آینده ایران، برآورد شده که تا سال ۱۴۳۰ هزینه‌های بخش سلامت باید دو و نیم برابر شود. ضرورتی که بعید است آخوندها پای آن بیایند.

یکی دیگر از پیامد‌های وضعیت نابه‌سامان ناشی از حاکمیت یک دیکتاتوری فاسد بر میهن، «تنها زیستی» و گسترش سریع آن است. و در این میان، باز هم این زنان هستند که در دیکتاتوری «زن‌ستیز» آخوندها بیشترین ستم و محرومیت را باید تحمل کنند.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی سازمانها و نهادهای دولتی نشان می‌دهند که سرعت افزایش زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند است. بر اساس گزارش این مرکز، از سال ۱۳۹۵ تعداد زنان سالمند از مردان سالمند جلو زده است، آن‌هم در شرایطی که سرعت افزایش آمار مردان سالمند هم، سرعتی سرسام‌آور گرفته است؛

اخیراً روزنامه حکومتی آرمان امروز به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم گزارش داد: شیوع تنهازیستی زنان سالمند در یک دهه اخیر از ۱۳درصد به ۲۳درصد و برای مردان سالمند از ۳درصد به ۱۸۱درصد افزایش یافته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d3cafcb9-0456-451f-8d20-5fa554c5c16c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات