728 x 90

بایدن در اولین روز ۱۷ فرمان امضا کرد، خبری از بازگشت به برجام نیست.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا

جو بایدن روز چهارشنبه ۱بهمن۹۹ در نخستین روز ریاست‌جمهوری خود با امضای ۱۷ فرمان اجرایی تعدادی از سیاست‌های ترامپ را تغییر داد. وی درفرامین خود ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان تعدادی از کشورها مسلمان [از جمله ایران] را لغو کرد، آمریکا را به پیمان زیست‌محیطی پاریس و سازمان بهداشت جهانی بازگرداند و ساخت دیوار در مرز مکزیک متوقف کرد. جو بایدن هم‌چنین از شهروندان آمریکایی خواست تا برای یکصد روز ماسک بزنند و استفاده از ماسک در اماکن فدرال را الزامی کرد. (واشنگتن پست ۲بهمن)

به‌دنبال ۱۷ فرمان اجرایی جو بایدن در اولین روز ورود به کاخ‌سفید، رسانه‌های حکومتی نوشتند: بایدن در اولین روز ۱۷ فرمان امضا کرد، خبری از بازگشت به برجام نیست. (میهن نوین۲بهمن)