728 x 90

باز هم لگد‌مال شدن ولایت

پس از لگدمال شدن تصویر و بنرهای خامنه‌ای در عراق و لبنان و سوزاندن تصاویرش در شهرهای مختلف میهن، شاهد به‌هم‌ریختگی و روحیه‌باختگی در اندرونی و بدنهٔ نظام هستیم.

در حالی که روز یکشنبه ۲۶آبان خامنه‌ای به صراحت گفت، من از تصمیم سران ۳قوه برای افزایش بنزین حمایت می‌کنم، پاسدارانش در مجلس ارتجاع در وحشت از قیام مردم گفتند تصمیم اشتباه بود و مجلس هم خبر نداشت.

خامنه‌ای: «من حمایت می‌کنم. من این را گفتم، حمایت هم می‌کنم».

قسیم عثمانی: «افزایش یک‌دفعه‌ای قیمت بنزین و وارد نمودن این شوک به جامعه تصمیم غلط و نادرستی بوده است».

حسین مقصودی: «آهای مردم بدانید که نمایندگان در افزایش قیمت بنزین هیچ اطلاعی نداشتند و هیچ قانونی در این زمینه مصوب نکرده‌ایم».

خامنه‌ای قیام را به استکبار و اشرار نسبت داد اما همین نماینده با لگدی به خامنه‌ای گفت: «این مردم مظلوم و کارگر و معلم و حقوق‌بگیر نمی‌دانند که چگونه به شرایط اقتصادی کشور اعتراض کنند که متهم به همسویی با نقشه‌های استکبار جهانی نشوند».

خامنه‌ای هم‌چنین گفت: «وقتی یک چیزی مصوبه‌ٔ سران کشور هست، آدم باید با چشم خوش‌بینی به او نگاه کند».

با این حال تعدادی از نمایندگانش خوش‌بینانه در اعتراض استعفا دادند.

قسیم عثمانی: «بنده به‌عنوان اعتراض استعفای خودم را تقدیم هیأت‌رئیسه می‌کنم تا بگویم در این تصمیم من اصلاً سهمی نداشتم والسلام علیکم...».

تره خردنکردن برای حکم خامنه‌ای از نشانه‌های فروریختن ارکان نظام در وحشت از قیام سراسری است.