728 x 90

بازی با جان مردم

بی‌تردید هیچ حکومتی مانند نظام فاشیستی ولایت فقیه نسبت به جان مردم بی‌اعتنا نیست، نظامی که به‌خاطر پیش‌برد بازیها و نمایش‌های حکومتی به‌راحتی با جان میلیون‌ها انسان بازی می‌کند.

به‌گواه پزشکان، کتمان چندماههٔ ویروس و بی‌خبری مردم، اصلی‌ترین عامل انتشار ویروس مرگبار بود.

تلویزیون رژیم: «-آقای دکتر آماری می‌تونید بدید از تعداد بستری شده‌ها؟

- آمار گفتن اعلام نکنید، به ما گفتن آماری نباید اعلام بشه».

نمکی، وزیر بهداشت رژیم: «ما هیچ آمار مثبتی را از مردم پنهان نخواهیم کرد».

یک روزنامه حکومتی در مطلبی با عنوان «بحران بی‌اعتمادی» به‌نقل از یک کارشناس حکومتی می‌نویسد: «متأسفانه مردن مردم ایران برای مسئولان اهمیتی ندارد والا قبل از فوت ۲انسان باید به مردم آگاهی‌رسانی می‌شد».(روزنامه حکومتی جهان صنعت ـ مصطفی مهرآئین ۳اسفند ۹۸)

نویسنده کمی پایین‌تر تعارف را کنار می‌گذارد و به‌صراحت می‌گوید: «چرا مسئولان به‌راحتی با جان مردم بازی می‌کنند؟ چون تمام مسائل را امنیتی می‌بینند. البته هیچ‌کس حرف رسانه‌های داخلی و صدا ‌و ‌سیما را باور نمی‌کند».

آن‌قدر مخفی کردند که یک روز پس از اعلام انتشار ویروس معلوم شد ایران دومین کشور آلوده جهان است.

تلویزیون رژیم ۳اسفند ۹۸: «ما بعد از چین دومیم الآن؟ الآن مرگ‌ومیر ما متأسفانه بعد از چین ما دوم هستیم ولی موارد ابتلامون خوب کمتر از اونجاست».

بازی با جان مردم و امنیتی کردن ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها در رژیم آخوندی، نشانهٔ طینت نظام ولایت فقیه است. نظامی که در آتش خشم و نفرت عمومی بیش از هر زمان ضعیف و ناتوان شده و نفس‌هایش به شماره افتاده است.