728 x 90

بازرسی وحشیانه بندهای مختلف توسط مزدوران گارد زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

صبح روز یکشنبه ۱۴دی۹۹ مأموران جنایتکار گارد زندان مرکزی ارومیه به بندهای ۱و۲، ۳و۴ و هم‌چنین بند ۱۵ یورش برده و وحشیانه اقدام به بازرسی کلیه وسایل زندانیان کرد.

در این بازرسی مأموران جنایتکار گارد زندان، به شکل وحشیانه‌ای وسایل شخصی زندانیان را شکستند و کلیه وسایل آنان را بهم ریختند و دست‌نوشته‌های زندانیان را با خود بردند.

هجوم مزدوران گارد با خشم و اعتراض زندانیان همراه بود.