728 x 90

بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ـ چرا شلیک ۲موشک؟

حاجی‌زاده ۲۱دی ۹۸: «این بنده خدا اینو کروز تشخیص میده... این نمی‌تونه ارتباط بگیره ۱۰ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره دیگه به‌هرحال میتونسته بزنه میتونسته نزنه».


نتیجه نهایی بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی:

فاصله انفجار موشک اول با دوم ٢٥ثانیه بود.

حاجی‌زاده: «۱۰ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره دیگه».

آیا واقعاً اپراتور هواپیمای مسافربری را کروز تشخیص داده؟

علت شلیک دوم چیست؟

در این ۲۵ثانیه چه گذشت؟

چه کسی فرمان شلیک دوم را پس از ۲۵ثانیه صادر کرد؟