728 x 90

بازتاب نمایش انتخابات رژیم در رسانه‌های بین‌المللی

بازتاب نمایش انتخابات رژیم در رسانه های بین المللی
بازتاب نمایش انتخابات رژیم در رسانه های بین المللی

تایمز مالی: شرکت کمتر از سالیان قبل است

تایمز مالی انگلستان – ۲۱فوریه۲۰۲۰: در تهران شهری که در مخمصهٔ بحران اقتصادی قرار دارد فضای غیرفعالی برقرار (بود) و علائم کمی از برگزاری انتخابات وجود داشت. در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری در پایتخت جمعیت کمی از رأی‌دهندگان وجود داشت... شرکت در انتخابات کمتر از سالیان قبل است، در این‌صورت به مشروعیتی که رژیم خواهان کسب آن از انتخابات است ضربه وارد خواهد شد. این امر هم‌چنین بیانگر احساس عمیق سرخوردگی و بی‌اعتمادی بسیاری از ایرانیان در رابطه با سران تمامی طیف سیاسی در (حکومت) ایران است.

یک خانم خانه‌دار گفت: «من بین بد و بدتر انتخاب نمی‌کنم و هرگز در انتخابات شرکت نخواهم کرد».

 

خبرنگاران خارجی: بی‌اعتمادی مردم به رژیم، بی‌توجهی به انتخابات

خبرنگار ان.پی.آر. رادیوی ملی آمریکا از تهران – ۲۱فوریه۲۰۲۰: دستگاه انتخابات مجلس (رژیم) ایران به‌راه افتاد، اما من چیزی از توجه جدی به این انتخابات در میان مردم ندیدم... با چندین تن از جوانان دیدار کردم که گفتند، هیچ سودی در رأی‌دادن ندارند...

 

خبرنگار ار.ت.اس. رادیو سوئیس از تهران– ۲۱فوریه۲۰۲۰: این انتخابات ظاهراً توجه هیچ‌کس را دست‌کم در تهران بر نیانگیخت... یک شهروند در مصاحبه با ار.ت.اس. گفت: رژیم آخوندها تا ابد بر سر کار نخواهد ماند. روزی تغییر فرا خواهد رسید...

فرانس ۲۴– ۲۱فوریه۲۰۲۰: مردم در ایران جانشان به لبشان رسیده است. مردم از فساد خسته شده‌اند. اعتمادشان نسبت به این رژیم از بین رفته است... سرکوب وحشیانه تظاهراتها در آبان ماه گذشته مردم را علیه رژیم برانگیخته است. به‌نظر می‌رسد که میزان رأی آنطور که رژیم می‌خواهد نخواهد بود.