728 x 90

ایندیپندنت لندن: قیام جوانان عراقی حرکتی هدفمند به سوی آزادی

قیام جوانان در عراق
قیام جوانان در عراق

ایندیپندنت لندن طی مقاله‌ای با عنوان «قیام جوانان عراقی حرکتی هدفمند به سوی آزادی» نوشت:

حضور پر رنگ جوانان عراقی و شعارهای ملی‌گرایانه آنها در اعتراضات مردمی، از نخستین روز نشان می‌داد که این قیام ملی به هیچ‌یک از احزاب و جناح های سیاسی وابستگی نداشته و یک حرکتی هدفمند به سوی رهایی از وضعیت آشفته کنونی عراق است. فرا دستی احزاب مذهبی حاکم و افزایش نفوذ و سلطه‌جویی رژیم ایران در عراق، عامل اساسی گسترش فساد اداری و مالی در این کشور بوده و همین ناهنجاری، شهروندان عراقی را به خیابان‌ها کشانده است.

ایندیپندنت افزود: احزاب سیاسی مذهبی حاکم در عراق، نه تنها دست به فساد و سوء‌استفاده از قدرت‌زده بلکه منافع رژیم ایران را بر منافع عراق ترجیح می‌دهند و تمام برنامه‌های دولتی بغداد به سود سیاست‌های تهران سوق داده می‌شود. همین امر باعث شده است تا مردم به‌منظور پایان دادن به فساد روزافزون دولت و جلوگیری از نفوذ رژیم ایران در امور داخلی عراق، قیام کنند.

ایندیپندنت در ادامه به تلاش رژیم ایران برای سرکوب جوانان عراقی نوشت: رژیم ایران در تلاش برای سرکوب شهروندان عراقی است و مانع هر گونه جنبش مردمی در عراق می‌شود. گزارشهای وجود دارد که در پی اوجگیری اعتراضات اخیر مردمی در عراق، رژیم ایران، نیروهای نظامی این کشور، از همدان، کرمانشاه، ایلام، تهران، خوزستان و لرستان را از طریق بندر خسروی به عراق فرستاده است تا معترضان عراقی را سرکوب کنند. البته همه این نیروهای رژیم ایران با لباس غیرنظامی و به بهانه‌ای اشتراک در مراسم اربعین حسینی وارد عراق شدند و برخی از گروه‌های شیعی وفادار به رژیم ایران نظیر: عصائب، سپاه بدر، حزب‌الله و سرایای خراسانی، زمینه‌ای انتقال این نیروها را به خاک عراق فراهم کردند.

افزون بر آن، به‌محض آغاز اعتراضات مردمی در عراق، تهران، ۲۰۰تن از نیروهای ویژه سپاه قدس را همراه با مشاوران نظامی و امنیتی در یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ به بغداد فرستاد و این افراد که لباس سیاه بر تن داشتند، به زبان عربی صحبت می‌کردند.

ایندیپندنت افزود: اکنون جهان عرب بایستی در قبال تحولات اخیر عراق، تماشاگر نماند و با حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی، دست رژیم ایران را از دخالت بیشتر و سوء‌استفاده از اوضاع فراهم شده در عراق، کوتاه کند، زیرا پیروزی ملت عراق، پیروزی جهان عرب است. حمایت از قیام ملی فراگیر جوانان عراقی و پرده‌برداری از جنایتهای احزاب مذهبی حاکم بر عراق، می‌تواند نقش اثر گذاری در پیروزی ملت عراق علیه جنایتهای رژیم ایران داشته و آغازی برای پایان دادن به سلطه‌جویی این رژیم در جهان عرب باشد.