728 x 90

شکست سیاست‌های زن‌ستیزانه رژیم ایران/ کارشناس رژیم: دیماه تمام تجمعات زنانه شد

تجمع معلمان در تهران - عکس از آرشیو
تجمع معلمان در تهران - عکس از آرشیو

محسن مهدیان یک کارشناس رژیم در مصاحبه با تلویزیون آخوندها وحشت نظام زن‌ستیز آخوندی از اعتراض زنان را به نمایش گذاشت و گفت:

«از دیماه تمام تجمعات زنانه شد. توی مسأله زنان، امروز برای دشمن یک زن از یک مرد ارجح است که توی صحنه باشد. مسأله کاملاً جنسیتی می‌شود چون ارزشهای جلب توجه کاملاً تغییر می‌کند اون دارد بر مبنای یکسری ارزشهای خبری جدیدتری تولید روایت می‌کند شما باید بتوانی تطبیق پیدا بکنید».