728 x 90

ایتالیا: حمایت سندیکای کارگری چی جی ال و شهردار اوربینو از قیام مردم ایران

شهدای قیام آبانماه  ۹۸
شهدای قیام آبانماه ۹۸

 

سندیکای کارگری چی جی ال ایتالیا و شهردار، مائوریتزیو  گامبینی شهردار اوربینو ایتالیا حمایت خود را از قیام سراسری مردم و کارگران و دانشجویان در ایران که برای حقوق خود و آزادی و دمکراسی اعتراض کرده اند اعلام می کردند و خواستار توقف سرکوب در ایران شدند. امیدواریم که سازمان ملل و اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشری بر وضعیت فعلی در ایران نظارت کنند. 

 روبرتو روسینی دبیر کل سندیکای کارگری چی جی ال ایتالیا نیز حمایت خود را از قیام مردم ایران اعلام کرد.

شهردار شهر تاریخی اوربینو، "مائوریتسیو گامبینی" به حمایت کنندگان از قیام مردم ایران پیوست و خواستار آزادی دستگیرشدگان قیام شد که بی شک جان آنها توسط رژیم حاکم در خطر است. وی درخواست کرد  هیئتی برای بررسی وضعیت قربانیان و  دستگیرشدگان به ایران اعزام شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات