728 x 90

الیوت ابرامز ؛ تلاشهای ما برای مختل کردن برنامه شرورانه رژیم ایران موفقیتهای واقعی داشته است

الیوت ابرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران
الیوت ابرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران

الیوت ابرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران روز پنجشنبه۳مهر در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: «یکی از اهداف استراتژی ما برای مقابله با رژیم ایران محروم ساختن این رژیم از پولی است که به آن برای تأمین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش نیاز دارد».

وی افزود: «تلاشهای ما برای مختل کردن برنامه شرورانه رژیم ایران موفقیتهای واقعی داشته است. باهر معیاری که نگاه کنیم رژیم ایران امروزه ضعیف تر از زمانی است که دونالد ترامپ بر سرکار آمد». (جلسه استماع سنای آمریکا ۳مهر)