728 x 90

اعتراضات دانشجويي,تظاهرات 25ارديبهشت دانشجويان,

تظاهرات صدها تن از دانشجویان دانشگاه تهران با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»

-

تظاهرات دانشگاه تهران - آرشیو
تظاهرات دانشگاه تهران - آرشیو
به گزارش دریافتی از تهران حوالی ساعت یازده و نیم صبح امروز صدها تن از دانشجویان دانشگاه تهران با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجوی باغیرت حمایت حمایت»، علیه دیکتاتوری آخوندی درمحوطه دانشگاه تظاهرات کردند. رژیم آخوندی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی علاوه بر مأموران حراست، مزدوران بسیجی را نیز در محل مستقر کرده بود. از ترس انتشار خبر این حرکت اعتراضی تلفنهای موبایل نیز توسط رژیم قطع شده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cdcf73aa-7d2f-440f-b398-189b11a542fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات