728 x 90

العرب -لندن: مقاومت ایران گفت نیروی تروریستی قدس برای عملیات‌های برون‌مرزی به‌طور فزاینده‌یی از پهپادها استفاده می‌کند

نیروی تروریستی قدس برای عملیات‌های برون‌مرزی از پهپاد استفاده می‌کند
نیروی تروریستی قدس برای عملیات‌های برون‌مرزی از پهپاد استفاده می‌کند

العرب -لندن: مقاومت ایران گفت نیروی تروریستی قدس برای عملیات‌های برون‌مرزی و تأمین نیروهای نیابتی خود به‌طور فزاینده‌یی از پهپادها استفاده می‌کند

العرب- لندن ۱۴مهر ۱۴۰۰: اپوزیسیون (ایران) روز چهارشنبه گفت نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران که مسئول عملیات‌بحث‌برانگیز (رژیم) ایران در خارج از کشور است، به‌طور فزاینده‌یی از پهپادها به‌عنوان ابزار اصلی برای انجام حملات هوایی و تأمین نیروهای نیابتی خود استفاده می‌کند.

شورای ملی مقاومت ایران گفت، پهپادها در ۸کارخانه در ایران تولید می‌شوند. پهپادها بعضی وقتها با استفاده از موادی تولید می‌شوند که از خارج از ایران قاچاق شده و سپس به‌کشورهایی مانند عراق و سوریه ارسال شده و در آنجا مونتاژ می‌شوند و متعاقباً مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات