728 x 90

العربیه - کنفرانس بین‌المللی در آغاز چهلمین سال مقاومت انقلابی با سخنرانی مریم رجوی

خانم مریم رجوی رئیس جمهور مقاومت ایران
خانم مریم رجوی رئیس جمهور مقاومت ایران

سایت العربیه (یکشنبه ۱تیر ماه) طی گزارشی از کنفرانس بین‌المللی مقاومت با حضور خانم مریم رجوی نوشت:‌ ایرانیان، حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت ایران به همراه بسیاری از سیاستمداران مشهور از هر دو طرف اقیانوس اطلس روز شنبه ۲۰ژوئن در یک کنفرانس اینترنتی شرکت کردند.

در این کنفرانس مقامات برجسته و معروف از کشورهای مختلف جهان برای ابراز همبستگی و همدردی با مردم ایران برای برقراری آزادی، دمکراسی و حقوق‌بشر در ایران شرکت کردند.

در این کنفرانس خانم مریم رجوی، سخنران اصلی بود. خانم رجوی گفت: «نسل عصیانگر که در قیامهای فعلی مردم ایران ظهور کرده است، از حقانیت آن فداکاریها شکوفا شده است».

او گفت: «قیام‌هایی که از دسامبر سال۲۰۱۷ آغاز شد و به اوج خیزش خشمگین در نوامبر۲۰۱۹ رسید، استراتژی (مقاومت) را که در ۲۰ژوئن ۱۹۸۱ آغاز شد، در خیابانهای ایران به بار آورد. این استراتژی اکنون با صدای بلند و روشن صحبت می‌کند».

سناتور پیشین آمریکا رابرت توریسلی به کنفرانس پیوست او در سخنانی گفت: بعد از این همه زمان که گذشته، بیش از همیشه امید داریم. زیرا بسیاری چیزها تغییر کردند و تغییرات پایه‌یی ایجاد شده. تغییر در تقدیر است، چرا؟ زیرا ما تحت رهبری خانم مریم رجوی هرگز سازش نکردیم. ما از تصور یک ایران آزاد، مستقل و دموکراتیک، با برابری جنسیتی، با فرصتهای برابر برای همه مردم و با صلح با همسایگانش و یک اقتصاد آزاد و روشن، هرگز در این رابطه با آخوندها مذاکره نکردیم، در سخت‌ترین شرایط، در سخت‌ترین رنجها و ستمها با از دست دادن دهها هزار نفر از قهرمانان و شهدا که در سال۱۹۸۱ (سال ۱۳۶۰) آغاز شد و تا همین امروز در خیابان‌ها و شهرهای ایران ادامه دارد. هرگز لحظه‌یی نبود که از این کوتاه بیاییم و سازش بکنیم. به همین دلیل است که امروز باید جشن بگیریم. و من به آن افتخار می‌کنم .

بارونس سندی ورما، عضو مجلس اعیان انگلستان، در سخنان خود گفت: «بیش از ۱۲۰۰۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق شکنجه و اعدام شده‌اند. با این حال رژیم نتوانسته است جنبش مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی را ساکت کند».

در این کنفرانس شخصیت‌های مختلفی از احزاب سیاسی اروپا و آمریکا و برخی مقاماهای سابق در این کشورها سخنرانی کردند. شخصیت‌های سیاسی شرکت‌کننده در کنفرانس خواستار طرد نمایندگان رژیم ایران از نهادهای بین‌المللی و انزوای کامل آن شدند.