728 x 90

اقدام به خودکشی ۲۰نفر از زندانیان طی ۲هفته اخیر

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

طی دو هفته گذشته حدود۲۰نفر از زندانیان زندان ارومیه دست به خودکشی زده‌اند. علت این خودکشیها فشارهای وارده بر زندانیان و شرایط نابهنجار این زندان است.

زندانیان که تحمل شرایط کنونی این زندان و فشارهای آن را ندارند، دست به اعتراض می‌زنند. اما مقامات و مأموران در پاسخ به اعتراض آنان، اقدام به توزیع قرصهای روانگردان بین آنان می‌کنند.

زندانیان پس از چند روز مصرف این داروهای روانگردان، تعادل روانی خود را از دست داده و اقدام به خودکشی می‌کنند.

اغلب نفرات بند ۱۴ و شماری از زندانیان بند مشاوره را همین زندانیان روانی تشکیل می‌دهند.

در آخرین مورد یک زندانی از بند جوانان شیشه پنجره را شکسته و خرد نموده و به قصد خودکشی خورد. در حال حاضر وضع جسمی این زندانی وخیم است.