728 x 90

اقتصاددان حکومتی: از نظر تورم هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم

تورم و گرانی
تورم و گرانی

اقتصاددان حکومتی با اعتراف به عوارض ویرانگر تورم در نظام آخوندی که هم‌اکنون سر تا پای اقتصاد فروپاشیده نظام را در نوردیده است به گوشه‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی آن هشدار داد و گفت: از نظر تورم هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم.

روزنامه حکومتی آرمان به‌تاریخ ۲۷مهر به نقل از هادی حق‌شناس نوشت: از نظر تورم هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم، سرنوشت ۸۵میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور است، سیل می‌تواند همه ما را از بین ببرد، ...
وی گفت: سه سال پیاپی تورم بالای ۳۰درصد داریم و قرائن و شواهد نشان می‌دهد که سال جاری هم تورم بالای 30درصد داشته باشیم. در اقتصاد از جمله مهم‌ترین عوارض تورم را فاصله دهک‌های کم درآمدی می‌دانند یعنی در هنگامه تورم مردمی که فقیر هستند، فقیرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند...
... یعنی اگر چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم پیدا نشود و بلکه انتظارات تورمی هم‌چنان سایه بر اقتصاد ایران ایجاد بکند، آن عوارضی که در ابتدا ذکر شد، یعنی هم فاصله طبقاتی و هم سوداگری و هم فرار سرمایه به‌علاوه برخی از عوارض روحی و روانی دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد و این موارد برای اقتصاد ایران ویران‌کننده خواهد بود. بنابراین فرصت زیادی وجود ندارد. اقتصاد ایران نیاز به تصمیمات سخت دارد و این تصمیمات سخت هم هزینه‌های سیاسی دارد. ولی ما به نقطه‌ای رسیدیم که دیگر یک انتخاب نیست بلکه برخی از تصمیمات اجتناب‌ناپذیر است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6b4edc81-6f6c-4331-b161-1fae40041bd7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات