728 x 90

افزایش ۴.۲درصدی آمار خودکشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها

خودکشی در ایران
خودکشی در ایران

روزنامه حکومتی اعتماد در شماره امروز خود با عنوان: تعداد قربانیان خودکشی در ۸ماه امسال، ۴ و ۲دهم درصد افزایش یافت نوشت: «۸ماه امسال، ایام سربه‌سر شدن گرانی و بیکاری و بی‌پولی بود، برای هزاران انسان ناامید و ناآگاه از رویارویی با حجم و وزن کمرشکن بار سنگین چالشهای اقتصادی، آخرین راه را همان اول انتخاب کردند. بنا به اعلام روانپزشکان، برای درک وخامت شدت افسردگی‌های درمان نشده در جامعه، باید آمار خالص از تعداد قربانیان خودکشی را حداقل ۲۰ یا ۳۰برابر افزایش دهیم تا به رقم خام از موارد اقدام به خودکشی برسیم» (روزنامه حکومتی اعتماد۳۰دی).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/580c0571-07e7-40cb-ae1a-84a75bcf3680"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات