728 x 90

افزایش ۲۰برابری مبتلایان به کرونا در خوزستان

کرونا در ایران
کرونا در ایران

بهمن چراغیان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور اهواز به افزایش ۲۰برابری آمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان اعتراف کرد و گفت: «ما تقریباً در فروردین‌ماه نزدیک یک ماه بیشتر بود که آمار مبتلایانمان روزانه در حد متوسط ۳۰نفر بود الآن روزانه می‌دانید بالای ۶۰۰-۷۰۰ حالا اعداد غیررسمی چیزهای دیگر را هم می‌گویند یعنی ۲۰برابر شده بیماری بنابراین اگر شما قبلاً توی پاساژ یا یک بازار شلوغی می‌رفتید دو نفر آدم مبتلا و آلوده بودند الآن انتظار داشته باشید که ۴۰نفر آدم آلوده باشد.

خوب بیماری متأسفانه بیشترین تعداد را از ابتدای آن ۴ماه پیش تا الآن ما متأسفانه تو این یکی دو هفته داریم و مشخص نیست که آینده‌اش به چه شکل باشد افزایش پیدا کند؟»