728 x 90

افزایش قیمت گوشت و کمبود آن در ماههای آینده

گران شدن گوشت قرمز
گران شدن گوشت قرمز

آریان‌پور نماینده مجلس رژیم به وضعیت سخت دامداران استان گلستان اعتراف کرد و نسبت به کمبود گوشت و گران شدن آن در ماههای آینده هشدار داد و گفت:

«موضوع خوراک دام، نهاده‌ها و مافیای این حوزه، موجب شده بسیاری از دامداران تحت فشار قرار گرفته و دام هایشان را قصابی کنند، متأسفانه بین این دامها هم دام‌های باردار است. این وضعیت باعث می‌شود که در ماههای آتی با کمبود گوشت مواجه شده و قیمت گوشت افزایش پیدا کند».(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۰آذر)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات