728 x 90

افزایش صددرصدی بودجه موشکی خامنه‌ای برای دو سال آینده

برنامه موشکی رژیم ایران
برنامه موشکی رژیم ایران

 

خبرگزاری حکومتی مهر روز ۲۳ آذر از قول رئیس سازمان فضایی رژیم (مرتضی براری) اعلام کرد بودجه بخش فضایی کشور برای سال ۹۹ یک افزایش دوبرابری داشته است.

در حالی که قیام گرسنگان در آبان ماه اشاره به وضعیت بسیار سخت معیشتی مردم داشت، براری تأکید کرد که این افزایش برای دو سال آینده در نظر گرفته شده است.

براری که سمت معاونت وزارت ارتباطات رژیم را هم به عهده‌ دارد گفت این صنعت اکنون در مراحل اولیه خود تثبیت شده و پس از تثبیت و صحه گذاری، عملیاتی خواهد شد و با آن به‌عنوان یک محصول صنعتی برخورد خواهد شد. وی تأیید کرد پروژه ماهواره‌های عملیاتی «با استفاده از ظرفیت‌های خارج از کشور» محقق می‌گردد. این نکات اشاره‌های صریح و روشن به برنامه موشکی شکست‌خورده رژیم در زمینه تولید موشکهای دوربردی دارد که تاکنون در مراحل مختلف در همان نقطه پرتاب و روی سکو به شکست منتهی شده و سرمایه‌های مردم ایران به «دود» تبدیل شده است

استمرار سرمایه‌گذاری روی پروژه ماجراجویانه و شکست‌خورده موشکی رژیم در شرایطی انجام می‌شود که به‌گفته شهردار اسبق تهران بیشتر از نیمی از ساکنان تهران شب‌ها سر گرسنه بر زمین می‌گذارند، واقعیتی که از جمله علل قیامهای اخیر مردم ایران است.