728 x 90

اعلام آمادگی قهرمانان کانون‌های شورشی برای اجرای فرمان ۱۰۰ عملیات ضداختناق و شب شکن + سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین
  • قهرمانان کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف میهن از امشب برای اجرای فرمان ۱۰۰ عملیات ضداختناق و شب‌شکن هم‌زمان با تشکیل دادگاه ارتجاع برای محاکمهٔ غیابی ۱۰۰ تن از مجاهدین و سفر رئیسی جلاد ۶۷ به ژنو آماده می‌شوند
  • محاکمه غیابی به‌دستور خامنه‌ای با تأخیر ۴۳ ساله آن هم برای کسانی که خمینی حکم ترور و قتل آنها را داده بود نشانهٔ درماندگی خلیفهٔ ارتجاع در برابر مجاهدین برای مقابله با قیام از طریق «محدودسازی» مجاهدین و تشکیل یک «پرونده عظیم» است
  • رژیم در ۱۶ آذر در خبرگزاری حکومتی ایسنا اعلام کرد «از اقدام‌های صورت گرفته برای محدودسازی» مجاهدین «استقبال می‌کند» و «پرونده عظیمی» برای «اعضای ارشد» سازمان تشکیل داده است و «در صدد است از تمامی ظرفیتها برای مقابله با تروریستها به‌ویژه مجاهدین استفاده کند»
  • رژیم درمانده آخوندی خاطرنشان کرده است که «در این چارچوب از ظرفیت‌های حقوقی قضایی در سطح داخل و در سطح بین‌المللی استفاده خواهد شد و در رابطه دوجانبه با کشورهایی که مجاهدین در آنها حضور دارند، آزادانه تردد می‌کنند و از آنجا عملیات‌های تروریستی خود را هدایت می‌کنند، نیز فعالیت می‌شود»
  • پشت پردهٔ سفر رئیسی جلاد به سوئیس نیز مانند دیگر سفرهایش در همین «چارچوب» است که تفسیری جز چوبه و طناب دار نداشته و ندارد

 

  • سخنگوی مجاهدین در مورد «پرونده عظیم» و «محدودسازی مجاهدین» و «استفاده از تمامی ظرفیت‌های رژیم» برای مقابله با قیام خلق و مجاهدین خلق گفت: به خلیفهٔ فرتوت و بیت‌العنکبوت مانند اشرف نخستین می‌گوییم «بیا، بیا، بیا». حرف قهرمانان کانون‌های شورشی هم روشن است: تو دیکتاتور من آرش، آتش جواب آتش!
  • در ژنو هم هموطنان آزاده و یاران شورشگر در تجمع و تظاهرات چهارشنبه ۲۲ آذر حرف خود را خواهند زد

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f221ef10-06be-4463-815a-62d83313871d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات