728 x 90

اعدام ۱۳زندانی از جمله ۸زندانی بلوچ در زاهدان، ایرانشهر، زابل، همدان، کاشان، اصفهان، مشهد و ایلام

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

اعدام ۱۳زندانی از جمله ۸زندانی بلوچ در زاهدان، ایرانشهر، زابل، همدان، کاشان، اصفهان، مشهد و ایلام

 

رژیم ضدبشری آخوندی همزمان با ادامه قیام و ناتوان از مهار آن، برای ایجاد رعب و وحشت بار دیگر به اعدام زندانیان روی آورده است. دوشنبه ۷آذر یک زندانی بلوچ به‌نام عبدالله صلاح زهی به اتهام به هلاکت رساندن یک مأمور نظامی رژیم در زندان ایرانشهر پس از ۱۰سال زندان به‌دار آویخته شد. همزمان دو زندانی بلوچ دیگر به نام‌های محمد امین عمرزهی و نورمحمد (عبدالنبی) مزارزهی در زندان زاهدان اعدام شدند. محمد امین نیز از سال۹۱ زندانی بود. در همین روز یک زندانی دیگر در زندان همدان حلق‌آویز شد.

دژخیمان یکشنبه ۶آذر، سه زندانی بلوچ به‌نامهای محمدعمر خامه (ایجباری) زبیر براهویی و چنگیز گرگیج را در زندانهای وکیل‌آباد مشهد، زاهدان و زابل پس از سال‌ها حبس اعدام کردند.

دژخیمان خامنه‌ای شنبه ۵آذر یک زندانی بلوچ به‌نام محمد عیسی زهی را در زندان زاهدان و ۲ زندانی به‌نام‌های حسین خیراللهی و صاحب رسولی را در زندان مرکزی اصفهان و یک زندانی به‌نام کیهان شاکر پناهی را در زندان کاشان به چوبه‌دار سپردند.

چهارشنبه ۲آذر یک زندانی بلوچ به‌نام نیاز جدگال پس از ۱۱سال حبس در زندان چابهار و یک زندانی به‌نام مهدی لطفی در زندان مرکزی ایلام به‌دار آویخته شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ آذر ۱۴۰۱ (۳۰ نوامبر ۲۰۲۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a7b4ff2a-a1ca-4ddc-810d-caa5da0ae0a5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات