728 x 90

اعدام یک زندانی در بابل

اعدام در ایران
اعدام در ایران

رژیم آخوندی صبح امروز شنبه 15اردیبهشت یک زندانی جوان را در محوطه زندان بابل به‌دار آویخت. وی که ع_ف معرفی شده  ۲۷سال  سن داشت و از  بهمن سال ۹۴ در زندان به‌سر می برد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e9d05c46-7308-4bb8-9c9c-b1035023bd5c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات