728 x 90

اعدام چهار زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای روز یکشنبه ۱۰مهرماه، چهار زندانی را در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام کردند.
هویت این زندانیان، آصف شیبک اهل زاهدان و ساکن مشهد، سعید شیبک، ۲۰ساله اهل زاهدان و ساکن مشهد، رمضان مزارزهی اهل زاهدان و ساکن مشهد، عوض بیلرانی، اهل زاهدان عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، این زندانیان پیش‌تر از بابت اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
هرانا روز ۱۲مهرماه نوشت: تا لحظه تنظیم این گزارش اعدام این زندانی، از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aabc19fa-6ed9-417e-b811-1465fb656e2d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات