728 x 90

اعدام یک زندانی در مشهد

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای یک زندانی را در زندان مشهد اعدام کردند. این زندانی با نام مهرداد که از دو سال پیش در زندان بود روز یکشنبه ۱۸آبان اعدام شد.