728 x 90

اعدام زندانی قیام مصطفی صالحی برای ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از خیزشهای مردمی-فراخوان مریم رجوی

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

اعدام زندانی قیام مصطفی صالحی برای ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از خیزشهای مردمی

فراخوان خانم مریم رجوی به ملل متحد برای محکومیت این اعدام و بازدید از زندانهای ایران

فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح امروز دست به جنایت جدیدی زد و مصطفی صالحی از زندانیان قیام دیماه ۹۶ را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. شهید مصطفی صالحی ۳۰ساله در کهریزسنگ اصفهان دستگیر شد و در یک دادگاه نمایشی تحت عنوان «کارگردان اغتشاشات کهریزسنگ نجف‌آباد» به اعدام محکوم شد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعدام وحشیانه زندانی قیامی مصطفی صالحی را قویاً محکوم کرد و گفت: رژیم پلید ولایت فقیه که در اثر کارزارهای میلیونی اعدام نکنید و لغو فوری حکم اعدام، به عقب‌نشینی از اعدام ۸زندانی قیام مجبور شد، با این اعدام جنایتکارانه می‌خواهد تلافی کند و با ایجاد جو رعب و وحشت، از بالا گرفتن خیزشهای مردمی جلوگیری کند.

خانم رجوی افزود ملل متحد و کشورهای عضو و سازمانها و مجامع بین‌المللی باید بلادرنگ این اعدام جنایتکارانه را محکوم کنند. هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان بیش از هر زمان ضروری است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵مرداد۱۳۹۹ (۵اوت۲۰۲۰)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات