728 x 90

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج

اعدام ابزار حاکمیت آخوندها
اعدام ابزار حاکمیت آخوندها

بر اساس اخبار رسیده روز چهارشنبه ۷آبان ماه ۹۹، یک زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شد.احسان نعمتی ۴۱ساله، متأهل و دارای دو دختر خردسال بود. وی در سال۹۶ به اتهام سرقت مسلحانه از یک بانک دستگیر شده بود. در ماجرای این سرقت مسلحانه یک نفر کشته شده بود.

احسان نعمتی را پیش از این حداقل ۲بار تا پای چوبه‌دار برده و برگردانده بودند. روز ۹ مهرماه ۹۹، پس از طی مراحل اعدام، طناب به گردن او انداخته و سپس وی را به بند برگردانده بودند. این یک شیوه رذیلانه برای زجرکش کردن زندانیان است که هم‌اکنون در زندانهای ایران اجرا می‌شود. در این شیوه شکنجه زندانی بارها اعدام می‌شود.

به گفته یکی از شاهدان این زندانی پس از بازگشت از پای چوبه‌دار در مهرماه ۹۹، به میزانی تعادل روحی خود را از دست داده بود.