728 x 90

اعدام دسته‌جمعی زندانیان، ۹زندانی در روز یکشنبه، ۷۸ اعدام در سه هفته اول آبان

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

اعدام دسته‌جمعی زندانیان، ۹زندانی در روز یکشنبه، ۷۸ اعدام در سه هفته اول آبان

خامنه‌ای در وحشت از شعله‌ور شدن قیام و برای ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از سرنگونی محتوم، زندانیان را دسته‌دسته روانه چوبه‌های دار می‌کند. دژخیمان یکشنبه ۲۱ آبان ۷زندانی را در زندان مرکزی شیراز و یک زندانی را در جیرفت و زندانی دیگری را در زندان مرکزی اصفهان اعدام کردند.

روز شنبه ۲۰ آبان دژخیمان قضاییه ۵زندانی را حلق‌آویز کردند که خبر اعدام سه تن از آنان در اطلاعیه ۲۰ آبان اعلام شد. در این روز هم‌چنین رضا ارباب زهی در زندان مرکزی زاهدان، امین بارکزهی (نورزهی) در زندان سراوان و حجت‌الله قره‌بیگلو در زندان مرکزی زنجان به‌دست دژخیمان اعدام شدند. به این ترتیب شمار اعدامهای ثبت شده در سه هفته اول آبان ماه به ۷۸مورد بالغ می‌شود.

موج اعدامهای جنایتکارانه تنها جامعه ایران را انفجاری‌تر و خشم و نفرت مردم علیه رژیم را تشدید می‌کند. بی‌عملی ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در مقابل رکورد دار شکنجه و اعدام در قرن بیست و یکم شرم‌آور است. قیمت مماشات با آخوندهای خون‌ریز را مردم ایران با زندان و شکنجه و اعدام بیشتر و مردم منطقه با کشتار و ویرانی بیشتر می‌پردازند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ آبان ۱۴۰۲ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۳)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b9739884-5ec7-48d8-bf50-a8d88b51d2f1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات