728 x 90

بیانیه‌های۲۷سازمان حقوق بشری، کمیته‌های پارلمانی، فدراسیونها و انجمنهای بین‌المللی در حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد

بیانیه های۲۷سازمان حقوق بشری در حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد
بیانیه های۲۷سازمان حقوق بشری در حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد
  • بیانیه های ۲۷سازمان حقوق بشری، کمیته‌های پارلمانی، فدراسیونها و انجمنهای بین‌المللی در حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد و طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و آزاد در ایران

۲۷سازمان حقوق بشری، کمیته پارلمانی، فدراسیون و انجمنهای بین‌المللی از کشورهای مختلف اروپایی و آمریکای شمالی طی بیانیه‌هایی در حمایت از برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد در روز جمعه ۲۷تیر برابر با ۱۷ژوئیه اعلام کردند: «دهها هزار تن از ایرانیان حامی مقاومت ایران از سراسر جهان به یک کنفرانس اینترنتی بین‌المللی در حمایت از حقوق‌بشر و و قیام مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت و دمکراسی ملحق می‌شوند. صدها پارلمانتر، سیاستمدار و شخصیت برجسته، وکلا و سازمانهای بین‌المللی از این اجلاس بین‌المللی پشتیبانی و حمایت می‌کنند.

ما حامیان این اجلاس بزرگ به همراه هزاران پارلمانتر و شخصیت حمایت خود را از طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و آزاد که خواستار جدایی دین از دولت، پلورالیزم، انتخابات آزاد و اقتصاد آزاد است حمایت می‌کنیم».

اسامی برخی امضا کنندگان این بیانیه عبارت است از:

اروپا:

کمیته در جستجوی عدالت

انگلیس:

کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد

کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک

انجمن پنجره برای صلح از طریق دموکراسی

آقای راجر لایونز رهبر سابق اتحادیه‌های کارگری انگلیس

فرانسه:

کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک

کمیته مسلمانان فرانسه علیه افراطی‌گری و برای حقوق‌بشر

کمیته شهرداران فرانسه برای یک ایران دموکراتیک

بنیاد دانیل میتران. فرانس‌لیبرته

انجمن هزار ستاره برای آزادی

انجمن کمیته دوستان فرانسوی-ایرانیان

ایتالیا:

کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد

انجمن ملی پارتیزانهای ایتالیا – کونئؤ

انجمن به قابیل دست نزنید

فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا

سوئیس‌:

کمیته سویسی برای دموکراسی و لائیسیته در ایران

انجمن جوانان ایرانی در سوئیس

بلژیک:

کمیته پارلمانترها و شهرداران بلژیک برای ایران دمکراتیک

لوکزامبورگ:

انجمن جوانان ایرانی در لوگزامبورگ

انجمن لوکزامبورگ برای حقوق‌بشر و دمکراسی در ایران

رومانی:

کمیته نمایندگان رومانی برای ایران آزاد

انجمن اشرف برای گسترش دمکراسی و برابری در ایران

انجمن خانه هنر ایران آزاد

پارلمان اروپا:

کمیته دوستان ایران آزاد پارلمان اروپا

اسپانیا:

شورای بین‌المللی حقوق بشر؛ آزادی و دمکراسی

کانادا:

کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک