728 x 90

اعتصاب سراسری کامیونداران وارد پنجمین روز خود شد+فیلم

اعتصاب سراسری کامیون داران در پنجمین روز خود
اعتصاب سراسری کامیون داران در پنجمین روز خود

رانندگان خودروهای سنگین و کامیون‌داران روز چهارشنبه ۵دیماه  پنجمین روز از پنجمین دور اعتصاب سراسری خود طی شش ماه گذشته را آغاز کردند.

جاده قزلحصار که همیشه مملو از خودروهای سنگین و کامیون بود امروز شاهد هیچگونه تردد خودروی سنگین نبود.

پنجمین روز از پنجمین دور اعتصاب سراسری کامیون داران-جاده قزلحصار 

 این اعتصاب روز چهارشنبه در شهرهای مختلف از جمله تهران، بیرجند، کنگاور، جاده قزلحصار، شیرگاه، آمل، ساری، تبریز، مراغه، جاده بازرگان، کازرون و شهرکرد ادامه یافت.

پایانه های شهرها خالی گزارش شده است و هیچگونه باربری انجام نمی گیرد.

این اعتصاب تا کنون در ۴۱ شهر از ۲۴ استان گسترش یافته و پیش رفته است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات