728 x 90

اعتصاب پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز

بیمارستان رازی اهواز
بیمارستان رازی اهواز

روز جمعه ۱۱اسفندماه ۹۶پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق دست به اعتصاب زدند.

این پرسنل با قرار دادن نوشته‌ای پشت شیشه پذیرش آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز اعتصاب خود را اعلام کردند. آنها نوشته‌اند «پرسنل آزمایشگاه ۶ماه است که حقوق نگرفته‌اند. از پذیرش بیماران معذوریم».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات