728 x 90

اعتصاب و تجمع اعتراضی رانندگان استان خراسان رضوی و مالباختگان آذویکو

تجمع اعتراضی رانندگان استان خراسان رضوی و مالباختگان آذویکو
تجمع اعتراضی رانندگان استان خراسان رضوی و مالباختگان آذویکو

اعتصاب و تجمع اعتراضی رانندگان استان خراسان رضوی

امروز یکشنبه ۲۱ شهریور رانندگان استان خراسان رضوی در فولاد سبزوار(جوین) بخاطر بی‌توجهی و پایین بودن کرایه‌ها دست به تجمع واعتصاب زدند.

 

-اعتصاب و تجمع اعتراضی رانندگان استان خراسان رضوی

 

تجمع اعتراضی مالباختگان آذویکو

امروز یکشنبه ٢١ شهریور، شماری از مالباختگان شرکت صنعتی خودرو آذربایجان (آذویکو)، مقابل دادسرای رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به‌رغم وعده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم، تاکنون اقدامی عملی برای پرونده آذویکو انجام نشده است و دستگاه قضایی آخوندها نیز، کماکان از رسیدگی به این پرونده خودداری می‌کند.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات