728 x 90

اعتصاب غذای یکی از بازداشت‌شدگان قیام با دوختن لبهای خود در تبریز

اعتصاب غذای یکی از بازداشت شدگان قیام با دوختن لبهای خود در تبریز
اعتصاب غذای یکی از بازداشت شدگان قیام با دوختن لبهای خود در تبریز

یکی از بازداشت‌شدگان قیام سراسری مردم ایران در زندان تبریز با دوختن لبهای خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی که بابک جیداری نام دارد جزو کسانی است که در تظاهرات سراسری اخیر بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.
بابک جیداری در بند ویژه و در انفرادی است. وی در اعتراض به وضعیتش در انفرادی از ۵روز پیش اقدام به دوختن لبهایش کرده و در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/41f8ab97-d898-48d0-8b74-d31fc9d82000"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات