728 x 90

اعتصاب سراسری در کردستان در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حملات موشکی + فیلم و عکس‎

اعتصاب سراسری در بانه
اعتصاب سراسری در بانه

این خبر به روز می‌شود.

اعتصاب سراسری کردستان ایران از شهرهای سنندج، بوکان، مریوان و بانه شروع شد.
اعتصاب سراسری کردستان در اعتراض به اعدام سه جوان مبارز کرد و حملات موشکی رژیم آخوندی به احزاب کردستان در عمق خاک اقلیم کردستان صورت گرفته است.

پیرانشهر هم به اعتصاب سراسری پیوست.‎

اعتصاب کردستان به شهر مهاباد هم گسترش یافت.

روز ۱۷شهریور رژیم ضدبشری آخوندی رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی را حلق‌آویز کرد و همزمان به مقرهای حزب دموکرات کردستان حمله موشکی انجام داد و تعدادی را به‌شهادت رساند.

یادآوری می‌شود خانم رجوی روز ۱۷شهریور با فراخواندن مردم کردستان و سراسر ایران به اعتراض و قیام افزود: رژیم ضدبشری آخوندی می‌خواهد با سرکوب و اعدام و توپ‌باران و حملات موشکی، فضای رعب و اختناق ایجاد کند و قیام مردم ایران را خاموش سازد اما این آرزو را به گور خواهد برد.‎

اعتصاب سراسری کردستان ایران در شهرهای مهاباد، سقز، پاوه، سنندج، پیرانشهر، بوکان، مریوان، اشنویه، بانه و گوگ تپه جریان دارد.

ساعت ۱۱۴۸: فیلمهایی از اعتصاب سراسری در کردستان در شهرهای مهاباد، سنندج، پاوه، بوکان در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی. 

 

ساعت ۱۱۰۸: کرمانشاه و ارومیه و سروآباد هم به اعتصاب سراسری پیوستند.

ساعت ۱۰۲۵: مأموران اطلاعات و لباس‌شخصی خامنه‌ای بازاریان را در شهرهای مختلف کردستان با زور اسلحه تهدید می‌کنند مغازه‌های خود را باز کنند اما بازاریان مقاوم به این خواسته تن نمی‌دهند.

رژیم آخوندی برای مقابله با فضای ملتهب شهرهای کردستان نیروهای زیادی را در خیابانها مستقر کرده است.

 

ساعت ۱۰۲۰: نیروهای اطلاعاتی در مهاباد درب مغازه‌هایی  که در حال اعتصاب هستند را با اسپری علامت می‌زنند.

 

ساعت ۱۰۰۵: نیروهای اطلاعاتی رژیم مغازههایی که در حال اعتصاب هستند، درب مغازهها را با اسپری علامت می‌زند.

اشنویه - نیروهای اطلاعاتی درب مغازه‌های اعتصابی را علامت می‌زنند

اشنویه - نیروهای اطلاعاتی درب مغازه‌های اعتصابی را علامت می‌زنند

اعتصاب سراسری در گوگ تپه مهاباد - ۲۱شهریور ۹۷

اعتصاب سراسری در گوگ تپه مهاباد - ۲۱شهریور ۹۷

 

 

ساعت ۱۰۰۰: وحشت رژیم آخوندی از اعتصاب سراسری در کردستان،  گسیل نیروهای امنیتی به خیابانها:

وحشت رژیم آخوندی از اعتصاب سراسری در کردستان - ۲۱شهریور۹۷

وحشت رژیم آخوندی از اعتصاب سراسری در کردستان - ۲۱شهریور۹۷

 

 

اعتصاب سراسری در کامیاران:

اعتصاب سراسری در کامیاران - ۲۱شهریور۹۷

اعتصاب سراسری در کامیاران - ۲۱شهریور۹۷

 

 

شعار نویسی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد در سنندج:

شعارنویسی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد در سنندج

شعارنویسی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد در سنندج

شعارنویسی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد در سنندج

شعارنویسی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد در سنندج

شعارنویسی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد در سنندج

شعارنویسی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد در سنندج

 

 

اعتصاب سراسری در سنندج:

 

اعتصاب سراسری در پیرانشهر:

 

اعتصاب سراسری در بانه:

 

اعتصاب سراسری در بانه:

 

اعتصاب سراسری در اشنویه:

 

اعتصاب سراسری در بوکان:

 

اعتصاب سراسری در بوکان:

 

اعتصاب سراسری در پیرانشهر:

 

اعتصاب سراسری در سنندج:

 

اعتصاب سراسری در مریوان:

 

اعتصاب سراسری در مهاباد:

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات