728 x 90

از سرگیری اعتصاب در بانه

بانه.از سرگیری اعتصاب
بانه.از سرگیری اعتصاب

بازاریان و کسبه شهر بانه روز سه‌شنبه۲۵اردیبهشت‌ماه۹۷بار دیگر اعتصاب خود را در همبستگی با بازاریان سراسر کشور به‌طور همزمان آغاز کردند

بازاریان و کسبه شهر بانه که یک ماه دست به اعتصاب زده بودند و هفته گذشته اعلام کرده بودند که در صورت باز نشدن مرزها برای امرار معاش از سوی رژیم آخوندی تا روز شنبه ۲۲اردیبهشت دوباره دست به اعتصاب خواهند زدند روز سه‌شنبه اعتصاب خود را شروع کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات