728 x 90

اعتصاب سراسری کامیون‌داران برای دومین روز - درود مریم رجوی

کامیونداران روز یکشنبه ۲دیماه دومین روز اعتصاب سراسری خود را پشت سر گذاشتند. گزارشهای حاکی از خالی بودن اتوبان تبریز از کامیونها است. این اعتصاب همچنین در شهرهای مشهد، اصفهان، ساری، بوشهر نیز گسترش یافته است.

طی دو روز گذشته این اعتصاب در ۱۷شهر و در ۱۴استان از ۳۱استان کشور گسترش یافت.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات