728 x 90

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون برای هفتمین روز+فیلم

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون برای هفتمین روز
اعتصاب سراسری رانندگان کامیون برای هفتمین روز

رانندگان کامیون روز جمعه ۷ دیماه، هفتمین روز اعتصاب سراسری خود را پست سر گذاشتند.

این اعتصاب روز جمعه در شهرهای ارومیه، بافت، همدان، کرمانشاه، اراک، بندرعباس، شهرکرد، ماهدشت، عسلویه و زرند ادامه یافت.

اعتصاب کامیون‌داران تا کنون در ۵۱شهر در ۲۵استان از ۳۱استان کشور گسترش یافته است.

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون برای هفتمین روز