728 x 90

چهارمین روز قیام سراسری - تظاهرات و اعتصاب در شهرهای کردستان در اعتراض به‌قتل جنایتکارانه مهسا امینی

اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان در اعتراض به‌قتل جنایتکارانه مهسا امینی
اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان در اعتراض به‌قتل جنایتکارانه مهسا امینی

دوشنبه ۲۸شهریور ۱۴۰۱، در اعتراض به قتل جنایتکارانه مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر گشت کشتار رژیم،  اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان آغاز شده است.

 تا این لحظه شهرهایی از کردستان که به اعتصاب پیوسته‌اند و گزارش آنها بدستمان رسیده شامل: سقز، مهاباد، سنندج ،اشنویه، بوکان، مریوان، بانه،  سردشت، پیرانشهر، ارومیه، جوانرود، دیواندره و..... می‌باشند. در شهر دیواندره مردم دست به تظاهرات زده و علیه رژیم شعار دادند. 

 

تهران -‏یک ماشین گشت ارشاد در تهران به آتش کشیده شد. -۲۸ شهریور 

-تهران -‏یک ماشین گشت ارشاد در تهران به آتش کشیده شد. -۲۸ شهریور

دیوانده - فرار مزدوران خامنه‌ای با ماشین زرهی در دست مردم دیواندرە- ۲۸ شهریور 

 وضعیت جنگی در شهر دیواندره  و درگیری بین جوانان خشمگین  و نیرو های سرکوبگر -۲۸ شهریور 

سقز- تیراندازی و پرتاپ گازاشک آور به منازل هموطنان توسط نیروهای سرکوبگر خامنه ای- ۲۸ شهریور 

دیواندره -زخمی شدن دو نیروی سرکوبگر انتظامی توسط جوانان خشمگین -۲۸ شهریور 

  دیواندره درگیری میان سرکوبگران با مردم نیست، این جنگ است. جنگی میان نیروهای تا دندان مسلح با مردمی که با پرتاب سنگ سعی می کنند سرکوبگران را عقب برآنند.

دیواندره حماسه ی مردمی -مردم با چنگ و دندان نیروهای سرکوب را عقب راندند. -۲۸ شهریور 

دیواندره -صدای تیراندازی  و مقاومت مردم در تمام فضای این شهرستان کوچک به گوش می‌رسد- ۲۸ شهریور 

دیواندره - مردم شهرستان دیواندره در اعتراض به  قتل مهسا_امینی به خیابان‌ها آمدند. با شعار «ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما»- ۲۸ شهریور 

درگیری سنگین در دیواندرە-۲۸ شهریور

دیواندره مردم شهرستان دیواندره در اعتراض به  قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند.-۲۸ شهریور 
 نیروی انتظامی به سمت مردم   با اسلحه ساچمه‌ای و پرتاب گاز اشک‌آور حمله کرد

حضور گسترده نیروهای سرکوبگر یگان ویژه و امنیتی در خیابان‌های شهر سقز- ۲۸ شهریور 

تظاهرات مردم شهر دیواندره در اعتراض به قتل مهسا امینی با شعار« نترسید نترسید ما همه با هم هستیم » - ۲۸ شهریور 

تظاهرات مردم شهر دیواندره در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۸ شهریور

تظاهرات مردم شهر دیواندره در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۸ شهریور

 مریوان - اعتصاب در شهر مریوانبه قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

دیواندره- اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

-دیواندره- اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

فیلمی دیگر از تجمع مردم گیلان در  دیروز  ۲۷ شهریور در حمايت از مهسا_امینی

جوانرود- اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

-جوانرود- اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

پیرانشهر- اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی  -۲۸ شهریور 

 

بوکان - اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

 

بانه- اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

 

 در حملات وحوش خامنه ای در  روزهای گذشته ۳۳ نفر در سقز زخمی شده‌اند که حال ۵ نفرشان وخیم است و به تبریز منتقل شدند

۳۳ نفر در سقز زخمی شده‌اند که حال ۵ نفرشان وخیم است و به تبریز منتقل شدند، و دو نفر هم کشته شدند. -

 

مریوان - اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی - ۲۸ شهریور 

 

سقز - اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی - ۲۸ شهریور 

-سقز - اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

سنندج - اعتصاب مغازه‌داران به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

-سنندج - اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

مهاباد - اعتصاب مغازه‌داران در اعتراض به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

 

سقز- اعتصاب مغازه‌داران در اعتراض به‌قتل مهسا امینی- ۲۸ شهریور 

 

اشنویه - اعتصاب مغازه‌داران در اعتراض به قتل جنایتکارانه مهسا امینی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d32201a6-bc29-4c1a-b7b5-2fcfc8935107"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات