728 x 90

اعتصاب رانندگان ناوگان اتوبوسرانی اورمیه

اعتصاب رانندگان ناوگان اتوبوسرانی اورمیه
اعتصاب رانندگان ناوگان اتوبوسرانی اورمیه

رانندگان ناوگان اتوبوسرانی اورمیه دوشنبه ۱۳مردادبدلیل معوقات حقوقی خودشان اعتصاب کردند .

رانندگان: هیچ کسی به درد ما گوش نمی‌کند / سند ما را آزاد کنید.

یکی از رانندگان گفت: متأسفانه شهرداری بیمه رانندگان را پرداخت نکرده و از طرفی درآمد ما ۸۰درصد بعد از شیوع کرونا کاهش یافته است ولی هیچگونه حمایتی از سوی نهادی صورت نگرفته و تنها کمک آنان توزیع روغن موتور برای یکبار بوده است.

نزدیک به ۳۵۰ اتوبوس ناوگان اتوبوسران ارومیه اعتصاب کردند. رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه، دست از کار کشیدند تا صدای آنان شنیده شود .

-اعتصاب رانندگان ارومیه