728 x 90

اعتصاب دو هزار معدنچی در استان کرمان

اعتصاب دو هزار معدنچی در استان کرمان
اعتصاب دو هزار معدنچی در استان کرمان

حدود ۲هزار تن از کارگران سه معدن همکار و حشونی و پابدانا متعلق به شرکت ذغال‌سنگ در استان کرمان روز (چهارشنبه ۹خرداد) دست به اعتصاب زدند. کارگران محروم و زحمتکش معدن در اعتراض به پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سال ۹۵و بخشی از عیدی سال ۹۶هم‌چنین بستن قرارداد ۱ساله (موقت) پس از ۲۰سال کار مداوم دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

 

اظهارنظر کارگران معترض

تعدادی از کارگران در این باره گفتند: نزدیک به ۲۰سال است که وعده‌هایی به ما می‌دهند که عملی نشده است. ما معدن‌کار هستیم و همکاران ما ۴۰سال است که در سه معدن همکار و حشونی و معدن اصلی پابدانا کار می‌کنند. این در حالی است که ما برای کاری که ماهیت مستمر دارد، قرارداد یک ساله داریم و این خلاف قانون کار است.

کارگران محروم و زحمتکش افزودند: ما پس از خارج شدن از زیرنظر پیمانکار، قرارداد معین داشتیم و قرار بود که پس از ۵سال از این تاریخ قرارداد دائم بشویم که این وعده محقق نشده است. کارگران این معادن امنیت شغلی ندارند و در کنار امنیت شغلی، امنیت جانی هم می‌خواهند ما نباید منتظر شویم تا حادثه‌یی برایمان پیش بیاید یا حتی به‌خاطر نوع کار ریه‌هایمان از بین برود یا حتی کمر درد و زانودرد بگیریم. معترضان گفتند ما مصر هستیم که با ما قرار دائم منعقد شود.

کارگران معترض: هزینه‌های درمان را از جیب خودمان می‌پردازیم

کارگران معترض با اشاره به این‌که هزینه‌های درمان خود را بعضاً از جیب خود می‌پردازند، گفت: هزینه‌های درمانی ما با وجود رطوبت و تماس با گردِ ذغال بسیار بالاست و امکانات خوبی در شهرستان‌ برای استفاده از دفترچه‌های تأمین اجتماعی خود نداریم و لذا ناچاریم به بیمارستانهای دولتی کرمان، یزد و شیراز مراجعه کنیم و تمام هزینه‌های درمان را از جیب بپردازیم. این در شرایطی است که خیلی از کارگران پس از سال‌ها کار در معدن تنها با استفاده از کپسول اکسیژن زنده‌اند. باید تدبیری برای این کارگران اندیشید.

آنها افزودند: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برخورداری از مسکن کارگری، کاهش ساعتهای کار در مشاغل سخت از دیگر مطالبات کارگران است. از طرفی، معدن همکار حدود ۷۰۰کارگر و معدن پابدانا حدود ۶۰۰کارگر دارد. از این رو ما به احقاق حقوق خود مصر هستیم و امروز سرکار نمی‌رویم.

رضا اسماعیلی از مقامهای اداره کار در استان کرمان با تأیید خبر اعتصاب کارگران معادن، همکار و حشونی و پابدانا مدعی شد کارگران بر سر کار خود بازگشته‌اند.

وی افزود: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و داشتن قرارداد کار برای سال ۹۷ از مطالبات کارگران است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات