728 x 90

اعتراف کیهان خامنه‌ای به نفرت مردم از دجالگریهای رژیم تحت عنوان «مدافعان حرم»

مزدوران رژیم ایران در سوریه
مزدوران رژیم ایران در سوریه

همسر پاسدار به‌هلاکت رسیده، رضا خرمی، محافظ دژخیم قاسم سلیمانی، در گفتگویی با کیهان خامنه‌ای به نفرت مردم از دجالگریهای رژیم تحت عنوان «مدافعان حرم» اعتراف کرد و گفت: یک بار برای کاری به محلی رفتم و کارمند آنجا وقتی متوجه شد همسرم در سوریه کشته شده گفت: سوریه به ما چه ربطی دارد که به آنجا رفت و کشته شد؟

همسر این پاسدار کشته شده ادامه داد: همین موضوع و چندین مورد مشابه باعث شد که دیگر جرأت نمی‌کنیم در خارج بگوییم خانوادهٴ پاسدار کشته شده در سوریه هستیم!(کیهان خامنه‌ای ۸آذر۱۴۰۰)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات