728 x 90

اعتراف معاون دادگستری رژیم به کشتن نوجوانان در قیام آبان ۹۸

محمود عباسی، از معاونان وزیر دادگستری رژیم
محمود عباسی، از معاونان وزیر دادگستری رژیم

محمود عباسی، از معاونان وزیر دادگستری رژیم به‌قتل کودکان در جریان قیام آبان ۹۸ در سایت حکومتی اعتماد آنلاین در تاریخ۱۴فروردین اعتراف کرد و گفت:‌ در خصوص آسیب‌دیدگان هنوز آمار دقیقی در دست نیست. ولی بسیاری از این افراد و کودکان کسانی بودند که در نتیجه این اغتشاشات آسیب دیدند و قربانی شدند و جان خودشان را از دست دادند.

 

بخشی از آنها کودکان بودند که زیر ۱۸سال بودند که باید به‌نحوی از انحا، برای دلجویی از خانواده‌هایشان اقدامات لازم صورت بگیرد. البته حساب عده‌یی از افرادی که از این جریانهای اغتشاش سوءاستفاده کردند، با حساب کسانی که قربانی این صحنه هستند از همدیگر باید منفک شود.